Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:
..untersiggenthal.ch.. In Nordwestchester County, New York, wo unsere Studie durchgeführt, teilweise Dichte bei mehr als Hirsch Glenn Cole, Regional Wildlife-Manager, New York Weißwedelhirsch auf ihre Stromdichten eine Schlüsselart hier geworden sind geschätzt Arten, deutlich Wälder Ostnordamerika Alverson und Waller DeCalesta Healy Schmitz und Sinclair Stromayer und Warren Waller und Alverson. Deer cialis deutschland rezeptfrei Raupenfraß kann das Pflanzenwachstum beeinflussen, Fitness und Wettbewerbsfähigkeit von Nahrungspflanzen, vor allem auf dem regelmäßig Hirsche Dichten hoch, da ein Mangel natürlichen Feinde sind, in denen das aktive Management Hirschpopulationen erhöht, oder in denen die Jagd eingeschränkt, da die Nähe Städte McShea Philips und Maun. Selektive Fraß dichten Hirsche Herden Schäden Bäume bestimmter Arten, was möglicherweise langfristige Veränderungen im Wald Zusammensetzung Horsley und Marquis Stewart und Burrows Strole und Anderson Tilghman. Darüber hinaus Reh site essen mehr genießbaren krautigen Pflanzen Williams, so dass weniger schmackhaft Kräuterarten erhöhen Alverson Waller und ob ein Pflanzenarten gegessen oder selektive Pflanzenfresser wie Rehe vermeiden kann sehr wichtig für den Erfolg, und kann ein möglicher Einfluss als die Invasivität eine Spezies.

Κοινωνικές διαφοροποιήσεις

Στο εσωτερικό των κοινοτήτων αναπτύσσονται διαφοροποιήσεις που σχετίζονται με την κατοχή και την διαχείριση των μέσων παραγωγής. Οι διαφοροποιήσεις αυτές αντανακλούν με την σειρά τους στο επίπεδο του οικονομικού και του κοινωνικού ιδιαίτερα στην περίπτωση των βλάχικων κοινοτήτων. Η ενσωμάτωση των κατοίκων αυτών των περιοχών σε εμπορικά δίκτυα, μέσω της δευτερογενούς κατεργασίας και διακίνησης του πρωτογενούς πλεονάσματος θα οδηγήσει σταδιακά σε μια κοινωνική διαστρωμάτωση με έντονο το στοιχείο του ανταγωνισμού. Η εμφανέστερη οικονομική και κοινωνική διάκριση εντοπίζεται ανάμεσα στους κτηνοτρόφους και τους εμπόρους ή τους τεχνίτες (ράφτες, τυροκόμους). Ο Leake αναφερόμενος στις αρχές του 19ου αιώνα στο παράδειγμα του Συρράκου κάνει λόγο για αρκετά ευδιάκριτα στρώματα και συγκεκριμένα για τους εμπόρους του εξωτερικού, την μεσαία τάξη (έμποροι, καταστηματάρχες, τεχνίτες) και τους κτηνοτρόφους. Οι όροι του ανταγωνισμού μεταφέρονται και στο πεδίο της κοινωνικής συγκρότησης διαμορφώνοντας στρατηγικές που λειτουργούν ανασταλτικά ως προς την κοινωνική κινητικότητα των μελών κάθε τάξης. Κάθε μια από τις δυο ομάδες είναι ενδογαμική, μόνο τα ανώτερα στρώματα τους (μεγαλέμποροι και τσελιγκάδες) φαίνεται να αναπτύσσουν σχέσεις μεταξύ τους. Στη βάση του διαχωρισμού και των συγκρούσεων βρίσκεται η αντίθεση άμεσων παραγωγών από τη μία και μεταποιητών – εμπόρων από την άλλη [1]. Με την ενσωμάτωση των περιοχών αυτών στο ελληνικό κράτος, το διακύβευμα της πολιτικής διαχείρισης θα εξελιχθεί σε ακόμη ένα πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των κοινωνικών αυτών ομάδων. Σε ότι αφορά την περίπτωση του Ματσουκίου, η διάκριση προκύπτει μεταξύ των εποχικά μετακινούμενων κτηνοτρόφων και των μόνιμων κατοίκων που ασχολούνται με βιοτεχνικές, γεωργικές και εμπορικές δραστηριότητες. Μια επιμέρους διάκριση προκύπτει και στο εσωτερικό της ομάδας των κτηνοτρόφων ανάμεσα στους τσελιγκάδες ως κατόχους ενός κεφαλαίου που τους εξασφάλιζε κύρος και τους ρογιασμένους βοσκούς.

[1]. Ο οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός των αγροτικών κοινοτήτων, επιμ, Δ. Ψυχογιός, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, 1987, σ. 21.