Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:
..untersiggenthal.ch.. Wenn Pursh das große Stück Papier levitra online bestellen gefunden, http://www.untersiggenthal.ch/?levitra-20mg blank der einen Seite und schrieb seine Anmerkung, aber abgesehen später gegossen. Mehr Infos hierunten http://www.untersiggenthal.ch/?priligy-wo-kaufen über Pursh der Etiketten.

Εικόνες 26 έως 29: Δυτικού τύπου Ανάσταση

Mια άλλη παράσταση με θέμα την δυτικού τύπου Ανάσταση [επιγραφή: Η ΑΝΑCTACIC TOY X(ΡΙCTO)Y] [εικ. 26], που θα μπορούσε να χρονολογηθεί στα τέλη του 18ου αιώνα, οριοθετείται από τους τεχνοτροπικούς κανόνες της δυτικής παράδοσης[1], καθώς η τεχνοτροπία της ακολουθεί την επτανησιακή ζωγραφική παράδοση. Η εικόνα πιθανόν να αποτελούσε, μαζί με δύο άλλες εικόνες, με θέμα τον ολόσωμο Ιωάννη τον Πρόδρομο [επιγραφή: Ο ΑΓΙΟC IΩ(ΑΝΝΗC) O ΠΡΟΔ(ΡΟ)MOC] [εικ. 27] και τη Βάπτιση [επιγραφή: Η ΒΑΠΤΙCIC TOY X(ΡΙCTO)Y] αντίστοιχα, έργο του ίδιου ζωγράφου, καθώς συγκεντρώνει στοιχεία που την τοποθετούν μαζί με τα άλλα δύο έργα στο ίδιο εργαστήριο (ανάλογο ξύλινο υπόστρωμα, κοινή ποιότητα και κλίμακα χρωμάτων, όμοια στικτά φωτοστέφανα, κοινοί τύποι γραμμάτων στις επιγραφές, ανάλογη ορατή εγχάραξη περιγραμμάτων στο προσχέδιο).

Τα τρία έργα, ακόμη και ως προς το ύφος, αποκαλύπτουν ακριβώς τη συνύπαρξη δύο ζωγραφικών παραδόσεων, με τις συμβολαιικές του εγγύτητες, στο ίδιο εργαστήριο ή ακόμη και στον ίδιο ζωγράφο, ανάλογα με τις παραγγελίες οι οποίες αποκαλύπτουν ακριβώς τους μετασχηματισμούς του ορθόδοξου ζωγραφικού πράττειν ως προς την εγχρόνιση στοιχείων και τεχνικών της δυτικής παράδοσης. Είναι πιθανόν τα συγκεκριμένα έργα να έφτασαν από κάποιο κέντρο των Επτανησίων, τόπο όπου έλαβαν χώρα, εκτός από τις διασταυρώσεις των αντικειμένων και οι μετασχηματισμοί ως προς την αλλοίωση του χαρακτήρα της βυζαντινής παράδοσης, λόγω της γειτνίασής του με την Ιταλία και τη Δύση.

Τα θρησκευτικά προϊόντα τέχνης αποκαλύπτουν συνεπώς έναν ανθρωπολογικό χώρο που ενσωματώνει την εμπειρία μιας ανοιχτής κι όχι μονοσήμαντης σχέσης με τον κόσμο. Στο ίδιο, τέλος, εργαστήριο μπορεί ίσως να αποδοθεί και μια τέταρτη εικόνα με την ογκηρή μορφή του Χριστού Παντοκράτορα [επιγραφή: Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡ] [εικ. 29], αν κρίνουμε από τον κοινό τρόπο πλασίματος της σάρκας και την υφή των χρωμάτων μεταξύ των τεσσάρων έργων.

[1]. Παλιούρας 2000, 455-474.