Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Εικόνες 47 και 48: Οι εικόνες των θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης

no images were found

Οι δύο ευμεγέθεις εικόνες των θεοπατόρων Ιωακείμ [επιγραφή: Ο ΑΓΙΟC ΙΩΑΚΕΙΜ] και Άννης [επιγραφή: Η ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ], οι οποίοι κρατούν με το ένα χέρι ανοιχτό ειλητάριο και ευλογούν με το άλλο, όπου και αναγράφονται αντίστοιχα οι επιγραφές: ΕΥΛΟΓΗΤΟC / Ο ΘΕΟC, ΟC ΟΥΚ ΑΠΕ / CΤΗCΕ ΤΗΝ ΠΡΟ / CΕΥΧΗΝ ΜΟΥ, Κ(ΑΙ) ΤΟ / ΕΛΕΟC ΑΥΤΟΥ ΑΠ’ Ε / ΜΟΥ. (Ψαλμός 65), Κ(ΑΙ) ΕΛΕΟC / <ΚΑΙ> <Α>ΛΗΘΕΙΑ CΥ / <ΝΗΝΤ>ΗCΑΝ, / <ΔΙΚΑ>ΙΟCΥΝΗ / ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑ / ΤΕΦΙΛΗCAN (Ψαλμός 84), και ΕΥΛΟΓΗΤΟC / ΚΥΡΙΟC, ΟΤΙ / ΕΙΣΗΚΟΥCΕ ΤΗC / ΔΕΗCΕΩC ΜΟΥ / (Ψαλμός 27) Κ(ΑΙ) ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΚ / ΤΗC ΓΗC ΑΝΕ / ΤΕΙΛΕ. ΚΑΙ ΔΙΚΑΙ / ΟCΥΝΗ ΕΚ ΤΟΥ / ΟΥΡΑΝΟΥ ΔΙΕ/ ΚΥΨΕ (Ψαλμός 84), κινούνται στον απόηχο της κρητικής σχολής, ενσωματώνοντας στοιχεία από το μανιερισμό και το μπαρόκ -ιδιαίτερα ο ογκηρός Ιωακείμ- που προσιδιάζουν στην τέχνη του Κρητικού ζωγράφου που δραστηριοποιείται στην Κέρκυρα Στεφάνου Τζανκαρόλα (1688-1710)[1]. Και στις δύο εικόνες το ύφος είναι αυστηρό και το σχέδιο ακριβές, ενώ οι φωτοστέφανοι κοσμούνται με άνθινο ελικοειδή βλαστό σε στικτό κάμπο.

[1]. Χατζηδάκης – Δρακοπούλου 1997, 426-428· Βοκοτόπουλος 1990, 158-161.