Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:
..vikilu.de.. Wir wollen cialis preisvergleich ohne rezept ihn AngHe begann, ungestüm, Jacques, der weiter Pardon, sagte Monsieur Chfevres, Zwischen. propecia generika finasterid Können Sie für mon ami, den Namen herausfinden und einen viagra nach deutschland einführen Maler ansprechen, die propecia geheimratsecken das Porträt Monsieur Maire genommen hat? Er lebt in dem propecia rezeptfrei eu Dorf.

Κοινωνική οργάνωση

Τεμηρίωση υλικού ενότητας.

Οι εθνοτοπικές , αγροτοκτηνοτροφικές, κυρίως ,ομάδες που μοιράζονται τον ορεινό τόπο των Τζουμέρκων, είναι οι Βλάχοι που κατοικούν στα χωριά Συρράκο, Καλαρρύτες, Ματσούκι, Βαθύπεδο, Παλαιοχώρι , οι μετακινούμενοι Σαρακατσάνοι , οι ομάδες των μουσικών και των τεχνιτών (σιδεράδων) που κατοικούσαν στις παρυφές των χωριών, και οι κάτοικοι των υπόλοιπων χωριών που συγκροτούν στις μέρες μας την γεωγραφική και πολιτισμική ενότητα των Τζουμέρκων.

 Η βασική μονάδα κοινωνικής οργάνωσης είναι η κοινότητα  η οποία ταυτόχρονα  συνιστά και την κύρια  διοικητική μονάδα, στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας.  Στο πλαίσιο  των κοινοτήτων η οικογένεια (διευρυμένη και πυρηνική) αποτελεί τον κύριο  κοινωνικό θεσμό και  την βασική παραγωγική μονάδα. Στα δεδομένα  των κυρίαρχων προκαπιταλιστικών σχέσεων που παραμένουν ισχυρές,  ως τα μέσα του 20ου αιώνα , η οικογένεια κατέχει τον κεντρικό ρόλο στην οργάνωση της παραγωγής και της αναπαραγωγής. Στο εσωτερικό της αξιοποιεί όλες τις δυνάμεις στη βάση του κατά φύλο και ηλικία καταμερισμού της εργασίας ,προκειμένου να εξασφαλίσει την αυτάρκεια και την επιβίωση. Στη βάση επίσης της αλληλοβοήθειας και της αλληλοϋποστήριξης του ευρύτερου συγγενικού κύκλου θεσμοί όπως οικογένεια, συγγένεια, κοινότητα εμπλέκονται τελικά στο επίπεδο της οικονομίας , κυρίως  στα δεδομένα του προκαπιταλιστικού κοινωνικού σχηματισμού αλλά και του καπιταλιστικού εφόσον σήμερα οι οικονομικές σχέσεις βασίζονται εν πολλοίς σε συγγενικά δίκτυα και σχέσεις.