Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Παραδοσιακή τέχνη

Πρωταρχικός συντελεστής και δημιουργός της λαϊκής τέχνης και αισθητικής είναι  ο ίδιος ο χειροτέχνης ο οποίος είναι φορέας και εκφραστής του πολιτισμού μιας συλλογικότητας (της κοινότητας). Τα παραγόμενα αντικείμενα και έργα  έχουν χρηστικό και ταυτόχρονα συμβολικό χαρακτήρα διατηρώντας ως σήμερα την πολιτισμική τους αξία.  Ανώνυμοι αλλά και επώνυμοι τεχνίτες/τεχνίτριες του μετάλλου , του ξύλου, της πέτρας,  του υφαντού, του κεντήματος  αξιοποιούν το υλικό και συμβολικό απόθεμα του τόπου αποτυπώνοντας το ήθος, τις αντιλήψεις και την κοσμοθεωρία της κοινότητας του ορεινού χώρου. Στα όρια της δημιουργίας αυτής η έννοια του χρηστικού και του αισθητικού συναρμόζεται με το στοιχείο του φυλακτικού και του προστατευτικού. Τα σχεδιαστικά στοιχεία και πρότυπα της ξυλογλυπτικής αντλούνται από τον λατρευτικό κύκλο και την παράδοση της εκκλησίας συνδυαζόμενα ταυτόχρονα με τα μοτίβα του μυθικού κόσμου. Ο σταυρός, τα χερουβείμ και τα σεραφείμ, οι παραστάσεις δρακόντων είναι μερικά μόνο από τα μοτίβα που πηγάζουν από την μεταφυσική αγωνία του λαού. Η λιθογλυπτική τέχνη εκφράζεται στις βρύσες, στους τόπους θρησκευτικής λατρείας   στα υπέρθυρα των σπιτιών αλλά και στις επιτοίχιες αναθηματικές ή κτητορικές επιγραφές. Αντίστοιχα τα διακοσμητικά θέματα της ασημουργίας που αναπτύχθηκε στους Καλαρρύτες εκφράζουν και υπηρετούν την θρησκευτική και τη λαική παράδοση του τόπου. Κοντά στις τέχνες των αντρών αναπτύσσονται και οι τέχνες των γυναικών κυρίως της υφαντικής και της κεντητικής.