Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:
..vikilu.de.. Es war nicht kamagra chewable kaufen ich, wer Ihr Schloss kommen gebeten, es war ihr, die für Eh Biai schickte ich Ich denke, eine unwürdige Handlung für einen Mann schicken ihm einen Hintern zu machen, weil er abrupt gestoppt beim Drehen stolperte zur website blind gegen viagra generika pfizer kaufen die Staffelei. mehr lesen Hielt einen Moment inne, Greifen http://www.vikilu.de/vikilu/viagra-amazon.html Unterstützung selbst. Dann begann in aller Eile mit zitternden link Händen sammeln seine Aber Sie mißverstehen.

Θρησκευτικός – Λατρευτικός κύκλος


no images were found

Η έννοια της λατρείας περιγράφει το σύνολο των δοξασιών , των εθίμων και των εκδηλώσεων που συνοδεύουν τις γιορτές. Η έννοια της εορτής βασίζεται στην αντίθεση ανάμεσα στον εορταστικό δηλαδή τον ιερό χρόνο και τον καθημερινό Το θρησκευτικό ημερολόγιο-εορτολόγιο συναρτάται με το αντίστοιχο παραγωγικό , προσδιορίζεται από τις μεγάλες εορτές και εκφράζεται μέσα από ένα σύνολο θρησκευτικών τελετουργιών  και λαϊκών εορτασμών (πανηγύρια). . Παράλληλα με την επίσημη και καθιερωμένη από το Τυπικό της εκκλησίας εκφορά της θρησκευτικότητας  ωστόσο ,υπάρχει και ένα σύνολο άλλων πρακτικών, ενταγμένων στο πλαίσιο της εθιμικής ζωής και λατρείας , οι οποίες ανάγουν τις καταβολές τους σε πρακτικές του μακρινού παρελθόντος.

Τα πανηγύρια στην ευρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων και στο Ματσούκι εμφανίζονται άμεσα συνδεδεμένα με μια θρησκευτική εορτή,ενώ σε αυτά συμμετέχουν και οι κάτοικοι των γειτονικών κοινοτήτων. Το πανηγύρι που τελείται κατά την ημέρα της γιορτής του προστάτη αγίου της κοινότητας συνιστά ένα εθιμικό γεγονός, σημαντικό σταθμό στην οργάνωση του χρόνου της μέσα από το οποίο εκφράζεται και αναπαράγεται το κοινοτικό πνεύμα. Τα θρησκευτικά πανηγύρια του θέρους πραγματοποιούνταν στην κεντρική πλατεία του χωριού (μεσοχώρι) όπου βρισκόταν συνήθως και η εκκλησία του αγίου – προστάτη. Συνδυάζοντας το στοιχείο του θρησκευτικού με το κοσμικό, αποτελεί ένα κοινωνικό γεγονός στα όρια του οποίου η αίσθηση της συλλογικότητας και του κοινού ανήκειν επικυρώνεται μέσα από την καθολική συμμετοχή των κατοίκων της κοινότητας αλλά και των γειτονικών περιοχών.

Η συμμετοχή αυτή προσδιορίζεται από συγκεκριμένους κανόνες που καθορίζουν τα όρια του επιτρεπτού αλλά και των παρεκκλίσεων. Ο χορός επιτελείται με ένα τελετουργικό και συνάμα ψυχαγωγικό τρόπο συμβάλλοντας αφενός στην συνοχή της κοινότητας και δρώντας κοινωνικοποιητικά στη βάση των συντελεστών του φύλου, της ηλικίας και της κοινωνικής κατάστασης. Σε κάποιες περιπτώσεις το πανηγύρι λάμβανε κατά το παρελθόν χαρακτήρα εμποροπανήγυρης.

Σε άλλες περιπτώσεις ως επίκεντρο του πανηγυριού δεν προβάλλει ο χώρος της κοινότητας αλλά κάποιο μοναστήρι όπως η μονή Κηπίνας στους Καλαρρύτες, η μονή της Παναγίας της Πλάκας αλλά και η μονή της Βύλιζας στο Ματσούκι.