Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Ο κύκλος της ζωής

Τα έθιμα του κύκλου της ζωής προσδιορίζουν επίσης και επικυρώνουν τα οριακά σημεία της κοινωνικής ζωής των μελών μιας κοινότητας (τη γέννηση, τη βάφτιση, την ενηλικίωση, το γάμο, το θάνατο) και ενσωματώνουν ένα σύνολο αντιλήψεων και πρακτικών που συνδέονται με την προστασία από την δράση των φθοροποιών δυνάμεων στις οριακές στιγμές είτε πρόκειται για το βρέφος που έρχεται στον κόσμο (βιολογική γέννηση), είτε για τη μετάβαση στην κοινωνία των εγγάμων, είτε γι΄αυτήν του θανάτου. Στα χωριά των Τζουμέρκων, και στο Ματσούκι που αποτελεί το σημείο αναφοράς μας παραμένουν αρκετά ανθεκτικές επί μέρους εθιμικές πλαισιώσεις της γέννησης, του γάμου και του θανάτου και συμβολικές πράξεις προστασίας από το κακό. Ως σήμερα αρκετές εθιμικές αντιλήψεις και πρακτικές παραμένουν σε ισχύ, ειδικότερα σε σχέση με το θάνατο.