Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Ο παραγωγικός κύκλος


no images were found

 Για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των  παραγωγικών δραστηριοτήτων και για τη προστασία και ευόδωση της σοδειάς ή του κοπαδιού, διαμορφώθηκαν στο χρόνο εθιμικά προσδιορισμένες πρακτικές, όπως αυτή της αλληλοβοήθειας, των συνεργατικών συσπειρώσεων (όπως αυτή του τσελιγκάτου και γενικότερα δικτύων συνεργασίας που βασίζονταν στην οικογένεια, και στις ευρύτερες πραγματικές ή πλασματικές συγγενικές σχέσεις (κουμπαριά, αδελφοποιία). Εθιμικές πρακτικές επίσης καθιέρωναν και ρύθμιζαν το πλαίσιο  κατανομής και διαχείρισης των πόρων. Για παράδειγμα η κατανομή των βοσκοτόπων ή των χορτολίβαδων καθώς και  η διαχείριση του νερού, αναγκαίου για τις καλλιέργειες κατά την διάρκεια του καλοκαιριού ρυθμιζόταν στη βάση των εθιμικών κανόνων.  Απώτερος σκοπός ήταν η διασφάλιση της οικολογικής ισορροπίας και της ισόρροπης κατανομής των διαθέσιμων πόρων καθώς και η αποφυγή των προστριβών στο εσωτερικό της κοινότητας.

Η παραγωγική διαδικασία πλαισιώνεται από ένα σύνολο εθιμικών και λατρευτικών πρακτικών που αποσκοπούν στην ευόδωση της σοδειάς. Πρόσωπα αγίων συνδέονται με φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας και λατρεύονται ως προστάτες της σοδειάς, των κοπαδιών, κ.α. Οι μέρες της γιορτής τους τιμώνται ως αργίες και λειτουργούν ως ορόσημα στον κύκλο της παραγωγής. Για παράδειγμα οι γιορτές του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Γεωργίου σηματοδοτούν τους χρόνους της μετάβασης των κτηνοτρόφων από και προς τα χειμαδιά. Παράλληλα ένα σύνολο εθιμικών πρακτικών ευετηριακού-προστατευτικού χαρακτήρα συνδέεται με τον παραγωγικό κύκλο.