Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:
..untersiggenthal.ch.. PH-LC war Teil der PS Komponentenwerke, die moderne Herbarbögen an der cialis 20 mg täglich Akademie montiert viagra rezeptfrei berichte war, die Zeit zu zerbrechlich war entfaltet. In dieser gefalteten Form, die Grundfläche der Blatt das Blatt über Zoll, in der ein-fach Löschpapier levitra dosierung Speicherblatt unserem hypothetischen Original in Lewis 'drücken und das Herbarium europeanum Seitengröße.

Πολιτιστικοί σύλλογοι


no images were found

Η ανάγκη αλληλοβοήθειας στο περιβάλλον της πόλης θα αποτελέσει παράγοντα συσπείρωσης των απόδημων Τζουμερκιωτών οι οποίοι ακολουθούν από τα τέλη της δεκαετίας του 60 το δρόμο της εσωτερικής μετανάστευσης , με προορισμό τα αστικά κέντρα. Η συσπείρωση ως απότοκο της αίσθησης του κοινού ανήκειν εκφράζεται θεσμικά μέσα από την ίδρυση πολιτιστικών συλλόγων και αδελφοτήτων. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι μέσα από τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν επιδιώκουν την ανανέωση και την σύσφιξη των δεσμών ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας. Μεταφέρουν κατ αυτό τον τρόπο μια αίσθηση αλληλεγγύης και κοινωνικότητας η οποία εκδηλωνόταν στο γενέθλιο τόπο μέσα από ένα σύνολο εθιμικών στάσεων και πρακτικών όπως το μεντάτι και το νυχτέρι. Η αδελφότητα σύμφωνα με τον Ράπτη « σχετίζεται με τις αφομοιωτικές διαδικασίες και προσπαθεί να δημιουργήσει τους όρους που θα βοηθήσουν στην διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας και στην μεταβίβαση στοιχείων στα νεότερα μέλη. Τον σκοπό αυτό υπηρετεί και η λειτουργία των χορευτικών συλλόγων. Ο σημαντικότερος ωστόσο συνεκτικός κρίκος είναι τα περιοδικά και οι εφημερίδες που εκδίδονται από τους συλλόγους. Διακηρυγμένος στόχος όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο εκδοτικό σημείωμα του περιοδικού της αδελφότητας Μιχαλιτσιωτών είναι « μέσα από τις σελίδες τους να φέρουμε τα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού του χωριού μας , όσα δε χάθηκαν μέσα στη δίνη του πανδαμάτορα χρόνου. Να βρούμε τις ρίζες μας, να γνωρίσουμε την πορεία μας μέσα στο πέρασμα των αιώνων» .

Πολιτιστικοί Σύλλογοι στα Τζουμέρκα.