Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Πολιτιστικές εκδηλώσεις


no images were found

Η δραστηριότητα την οποία αναπτύσσουν οι σύλλογοι της περιοχής των Τζουμέρκων αναφέρεται στην διοργάνωση μιας σειράς εκδηλώσεων που εστιάζουν στην ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτισμικής φυσιογνωμίας του τόπου. Μουσικές , χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις , ημερίδες και συνέδρια οργανώνονται με την συνεργασία των πολιτιστικών φορέων. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική προς την κατεύθυνση αυτή είναι η συμμετοχή των νέων ανθρώπων. Συνήθως οι εκδηλώσεις αυτές εντοπίζονται στις μέρες κοντά στα πανηγύρια όπου κορυφώνεται η προσέλευση των αποδήμων στα χωριά τους. Κορυφαία στιγμή με ιδιαίτερο συμβολικό περιεχόμενο ,αποτελεί το πανηγύρι που τελείται προς τιμή του προστάτη άγιου της κοινότητας και το οποίο λειτουργεί ως σημείο αναφοράς στον άξονα του χρόνου. Η συμμετοχή όλων των μελών της κοινότητας αποτελεί όρο αναγκαίο για την εκπλήρωση του συμβολικού του ρόλου. Αντίστοιχο ρόλο επιτελούν και οι ετήσιες χοροεσπερίδες οι οποίες πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών από κοινού με την αναβίωση μιας σειράς εθίμων (άναμμα φωτιάς, μεταμφιέσεις και συνεστιάσεις). Μια ιδιαίτερη κατηγορία εκδηλώσεων αποτελούν και τα λεγόμενα ανταμώματα που γίνονται κάθε χρόνο στα Βλαχοχώρια με την συμμετοχή των χορευτικών τμημάτων των πολιτιστικών συλλόγων.

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στα Τζουμέρκα