Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Βιβλιογραφία Μουσειακής συλλογής Βύλιζας, Ματσουκίου

Boorsch – Spike 1986:

Boorsch, S., – Spike, J., Italian Artists of the Sixteenth Century, σειρά The Illustrated Bartsch 31, Formerly Volume 15 (Part 4), Abaris Books, Νέα Υόρκη 1986.

Chatzidakis 1985:

Chatzidakis, M., Icons of Patmos. Questions of Byzantine and Post-byzantine Painting, National Bank of Greece, Αθήνα 1985.

Davidov-Temerinski 2000:

Davidov-Temerinski, A., Edifice ideal ou réel? Le modèle de l’ église que les apôtres Pierre et Paul tiennent ensemble, Cahiers Balkaniques 31 (2000), 39-56, εικ. 1-5.

De Ramaix 1997:

De Ramaix, I., Aegidius Sadeler II, σειρά The Illustrated Bartsch 72, Part 1 (Supplement), Abaris Books, Νέα Υόρκη 1997.

De Ramaix 2007:

De Ramaix, I., Raphael Sadeler I, σειρά The Illustrated Bartsch 71, Part 2 (Supplement), Abaris Books, Νέα Υόρκη 2007.

Dufrenne 1968:

Dufrenne, S., Images du décor de la prothèse, Revue des Études Byzantines 26 (1968), 297-309.

Oberhuder 1978:

Oberhuder, K., (επιμ.), The Works of Marcantonio Raimondi and of his School, σειρά The Illustrated Bartsch 26, Formerly Volume 14 (Part 1), Abaris Books, Νέα Υόρκη 1978.

Peters 1987:

Peters, J. S., (επιμ.), Virgil Solis: Intaglio Prints and Woodcuts, σειρά The Illustrated Bartsch 19 (Part 1), Formerly Volume 9 (Part 2), German Masters of the Sixteenth Century, Abaris Books, Νέα Υόρκη 1987.

Schoch – Mende – Scherbaum 2001:

Schoch, R., – Mende, M., – Scherbaum, A., (επιμ.), Albrecht Dürer. Das druckgraphische Werk. Band I. Kupferstiche, Eisenradierungen und Kaltnadelblätter, Prestel, Μόναχο – Λονδίνο – Νέα Υόρκη 2001.

Stichel 1971:

Stichel, R., Studien zum Verhältnis von Text und Bild spät- und nachbyzantinischer Vergänglichkeitsdarstellungen, Byzantina Vindobonensia 5, Βιέννη 1971.

Strauss –Shimura 1986:

Strauss, W. L., – Shimura, T., (επιμ.), Netherlandish Artists. Cornelis Cort, σειρά The Illustrated Bartsch 52, Abaris Books, Νέα Υόρκη 1986.

Αγγελίδη – Παπαμαστοράκης 2000:

Αγγελίδη, Χ., – Παπαμαστοράκης, Τ., Η μονή των Οδηγών και η λατρεία της Θεοτόκου Οδηγήτριας, στο Βασιλάκη, Μ., (επιμ.), Απεικονίσεις της Παναγίας στη βυζαντινή τέχνη, Κατάλογος έκθεσης, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2000.

Αλμπάνη 2004:

Αλμπάνη, Τ., Ψάλατε συνετώς. Απεικονίσεις ύμνων σε υστεροβυζαντινά τοιχογραφικά σύνολα, στο Κυπραίου, Λ., (επιμ.), Θωράκιον. Αφιέρωμα στη μνήμη Παύλου Λαζαρίδη, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα 2004, 231-246.

Αχειμάστου-Ποταμιάνου 1997:

Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μ., Εικόνες της Ζακύνθου. Προλεγόμενα ιστορικά του ακαδημαϊκού Μανόλη Χατζηδάκη, Ιερά Μητρόπολις Ζακύνθου και Στροφάδων, Αθήνα 1997.

Βοκοτόπουλος 1972:

Βοκοτόπουλος, Π., Αρχαιολογικόν Δελτίον 27 (1972), Μέρος Β΄ 2 – Χρονικά, 468-471.

Βοκοτόπουλος 1990:

Βοκοτόπουλος, Π. Λ., Εικόνες της Κέρκυρας, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1990.

Γαρίδης – Παλιούρας 1993.

Γαρίδης, Μ., – Παλιούρας, Α., (επιμ.), Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων. Ζωγραφική, Ιωάννινα 1993.

Γαρίδης – Παλιούρας 2000:

Γαρίδης, Μ., – Παλιούρας, Α., Συμβολή στην εικονογραφία των νεομαρτύρων, στο Παλιούρας, Α., Μεταβυζαντινή ζωγραφική. Συλλογή άρθρων, Ιωάννινα 2000, 313-379.

Γαρίδης 2007:

Γαρίδης, Μ., Μεταβυζαντινή ζωγραφική (1450-1600). Η εντοίχια ζωγραφική μετά την πτώση του Βυζαντίου στον ορθόδοξο κόσμο και στις χώρες υπό ξένη κυριαρχία, μτφρ. Γαρίδη, Α., επιμ. Δεληγιάννη-Δωρή, Ε., Σπανός, Αθήνα 2007.

Γούναρης 1981:

Γούναρης, Γ., Οι τοιχογραφίες του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου της Μαυριώτισσας στην Καστοριά, Μακεδονικά 21 (1981), 1-75, πίν. 1-32.

Δρανδάκη 2002:

Δρανδάκη, Α., Εικόνες. 14ος-18ος αιώνας. Συλλογή Ρ. Ανδρεάδη, Skira, Αθήνα 2002.

Εικόνες της Κρητικής Τέχνης 1993:

Εικόνες της Κρητικής Τέχνης. Από τον Χάνδακα ως την Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, στο Μπορμουδάκης, Μ., (επιμ.), Βικελαία Βιβλιοθήκη – Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1993.

Ζάγκλη-Μπόζιου 2005:

Ζάγκλη-Μπόζιου, Μ., Καλαρρύτες. Ιστορικός οικισμός στις κορυφές της νοτιοδυτικής Πίνδου. Οδηγός. Ιστορία-αξιοθέατα-περιηγήσεις, Κοινότητα Καλαρρυτών 2005.

Θησαυροί του Αγίου Όρους 1997:

Θησαυροί του Αγίου Όρους, Κατάλογος Έκθεσης, Καρακατσάνης, Α. Κ., (επιμ.), Θεσσαλονίκη 1997 (2η έκδοση).

Καζανάκη-Λάππα 2001:

Καζανάκη-Λάππα, Μ., Ενυπόγραφη εικόνα με παράσταση Δέησης, ΔΧΑΕ 22 (2001), 141-152.

Καλούσιος 1992:

Καλούσιος, Δ. Γ., Η Βύλιζα. Το μοναστήρι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Ματσούκι Ιωαννίνων, Ματσούκι Ιωαννίνων 1992.

Καλούσιος 1994:

Καλούσιος, Δ. Γ., Το Ματσούκι Ιωαννίνων. Βλαχοχώρι στα Τζουμέρκα της Πίνδου. Α΄ Ιστορικά, τ. Α΄, Ματσούκι 1994.

Καλούσιος 2008:

Καλούσιος, Δ. Γ., Η αγιογραφία στο Ματσούκι Ιωαννίνων, στο Μεράντζας, Χ. Δ., (επιμ.), Πρακτικά Α΄ Επιστημονικού Συνεδρίου για τα Τζουμέρκα. Ο τόπος, η κοινωνία, ο πολιτισμός. Διάρκειες και τομές, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων, Ιωάννινα 2008, 87-112.

Καραμπερίδη 2006:

Καραμπερίδη, Α., Το Μοναστήρι της Βύλιζας και το Μουσείο του (φυλλάδιο), Ι. Μητρόπολη Άρτας, Ματσούκι 2006.

Κατσελάκη 1995:

Κατσελάκη, Α., Εικόνα του Εμμανουήλ Τζάνε στο Βυζαντινό Μουσείο, Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 18 (1995), 129-138, εικ. 1-9.

Λάμπρος 1892:

Λάμπρος, Σ. Π., Η μονή Βυλίζης και τα εν αυτή χειρόγραφα, Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος 4 (1892), 353-356.

Μεράντζας 2007:

Μεράντζας, Χ. Δ., Ο «Τόπος της αγιότητας» και οι εικόνες του. Παραδείγματα ανάγνωσης της τοπικής ιστορίας της Ηπείρου κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2007.

Μπαλτογιάννη 1985:

Μπαλτογιάννη, Χ., Εικόνες. Συλλογή Δημητρίου Οικονομοπούλου, Δελής, Δ. Α., Αθήνα 1985.

Μπαλτογιάννη 2004:

Μπαλτογιάννη, Χ., Εικόνες, Μήτηρ Θεού, Εκδόσεις Αδάμ, Αθήνα 2004.

Μπαρούτας 1999:

Μπαρούτας, Κ., Ο Γιαννιώτης ζωγράφος Πέτρος Γεωργιάδης, Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, Αθήνα 1999.

Μυλωνά 1998:

Μυλωνά, Ζ. Α., Μουσείο Ζακύνθου, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα 1998.

Παλιούρας 2000:

Παλιούρας, Α., Η δυτικού τύπου Ανάσταση του Χριστού και ο χρόνος εισαγωγής της στην ορθόδοξη τέχνη, στο Παλιούρας, Α., Μεταβυζαντινή ζωγραφική. Συλλογή άρθρων, Ιωάννινα 2000, 455-474.

Παπαδοπούλου 2005:

Παπαδοπούλου, Β., Ηπειρώτες χρυσικοί και αργυροχόοι. Συμβολή στη μελέτη της ηπειρωτικής αργυροχοΐας, Ηπειρωτικά Χρονικά 39 (2005), 51-102, εικ. 1-28.

Παπαδοπούλου – Τσιάρα 2008:

Παπαδοπούλου, Β. Ν., – Τσιάρα, Α. Λ., Εικόνες της Άρτας. Η εκκλησιαστική ζωγραφική στην περιοχή της Άρτας κατά τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους, Ιερά Μητρόπολις Άρτης, Άρτα 2008.

Παπαθεοφάνους-Τσουρή 1981:

Παπαθεοφάνους-Τσουρή, Ε., Άγνωστη εικόνα του Εμμανουήλ Τζάνε και αντίγραφό της στην Άρτα, Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών 14 (1981), 234-245.

Παπαστράτου 1986 (1):

Παπαστράτου, Ν., Χάρτινες εικόνες. Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά 1665-1899, τ. 1, Εκδόσεις Παπαστράτος, Αθήνα 1986.

Παπαστράτου 1986 (2):

Παπαστράτου, Ν., Χάρτινες εικόνες. Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά 1665-1899, τ. 2, Εκδόσεις Παπαστράτος, Αθήνα 1986.

Πλουμίδης 2007:

Πλουμίδης, Γ., Συμβολή στην ιστορία του εμπορίου των Ηπειρωτών με τη Βενετία (18ος αι.), Ηπειρωτικά Χρονικά 41 (2007), 9-33.

Πουκεβίλ 1994:

Πουκεβίλ (Φραγκίσκος Κάρολος Ούγγος Λαυρέντιος), Ταξίδι στην Ελλάδα. Ήπειρος, μτφρ. Κώτσου, Π. Γ., εκδόσεις Τολίδη, Αθήνα 1994.

Σκαμπαβίας – Χατζηδάκη 2007:

Σκαμπαβίας, Κ., – Χατζηδάκη, Ν., Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, Αθήνα 2007.

Τριώδιον

Τριώδιον κατανυκτικόν, Σαλίβερος, Ι. Μ., Αθήναι χ.χ..

Τσελέντη-Παπαδοπούλου 2002:

Τσελέντη-Παπαδοπούλου, Ν. Γ., Οι εικόνες της ελληνικής αδελφότητας της Βενετίας από τον 16ο έως το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Αρχειακή τεκμηρίωση, Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου αρ. 81, Αθήνα 2002.

Τσιάρα 2008:

Τσιάρα, Α., Οι Καλαρρυτινοί αργυροχόοι Νικόλαος και Κωνσταντίνος Ποντίκης. Τα έργα τους και η συμβολή τους στην ηπειρωτική αργυροχοΐα (τέλη 18ου-αρχές 19ου αιώνα), στο Μεράντζας, Χ. Δ., (επιμ.), Πρακτικά Α΄ Επιστημονικού Συνεδρίου για τα Τζουμέρκα. Ο τόπος, η κοινωνία, ο πολιτισμός. Διάρκειες και τομές, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων, Ιωάννινα 2008, 417-428, εικ. 1-25.

Τσιλιπάκου 2006:

Τσιλιπάκου, Α. Δ., Ο ναός του Αγίου Νικολάου Πετρών και οι εικόνες του. Τhe Church of Aghios Nikolaos, Petres, and its Icons, Δήμος Αμυνταίου, Θεσσαλονίκη 2006.

Τυπάλδος-Λασκαράτος 1980:

Τυπάλδος-Λασκαράτος, Γ., Οικόσημα Κερκυραϊκών οικογενειών. Από ανέκδοτες αρχειακές πηγές, Κερκυραϊκά Χρονικά 23 (1980), 358-382.

Τυπάλδος-Λασκαράτος 1988:

Τυπάλδος-Λασκαράτος, Ι., Οικόσημα της Ζακύνθου από τον κώδικα 17 της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 31 (1988), 143-273.

Χατζηδάκη 1993:

Χατζηδάκη, Ν., Από τον Χάνδακα στη Βενετία. Ελληνικές εικόνες στην Ιταλία, 15ος-16ος αιώνας, Κατάλογος Έκθεσης, Μουσείο Correr, Βενετία, 17 Σεπτεμβρίου – 30 Οκτωβρίου 1993, Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, Αθήνα 1993.

Χατζηδάκη 1994:

Χατζηδάκη, Ν., Βυζαντινά Ψηφιδωτά, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1994.

Χατζηδάκη 1997:

Χατζηδάκη, Ν., Εικόνες της συλλογής Βελιμέζη, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 1997.

Χατζηδάκης 1987:

Χατζηδάκης, Μ., Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830). Με εισαγωγή στην ιστορία της ζωγραφικής της εποχής, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε. 33, τ. 1, Αθήνα 1987.

Χατζηδάκης – Δρακοπούλου 1997:

Χατζηδάκης, Μ., –Δρακοπούλου, Ε., Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε. 62, τ. 2, Αθήνα 1997.

Χονδρογιάννης 2010:

Χονδρογιάννης, Σ. Θ., Μουσείο Αντιβουνιώτισσας. Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη