Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Τοπική ανάπτυξη και ποιοτικός τουρισμός: Πολιτιστικές Διαδρομές

Στον ορεινό χώρο των Τζουμέρκων ασκείται, ως συμπληρωματική δραστηριότητα, η μορφή του ήπιου τουρισμού. Ανταποκρινόμενοι θετικά οι κάτοικοι των Τζουμέρκων – ορισμένων για την ώρα χωριών- στα κίνητρα συγκεκριμένων αναπτυξιακών νόμων και προγραμμάτων, επιδίδονται σε μορφές ήπιου, εναλλακτικού τουρισμού, όπως του αγροτουρισμού, του περιβαλλοντικού τουρισμού, π.χ. του καγιάκ, της πεζοπορίας κλπ ενώ παράλληλα αξιοποιούν τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις του τουρισμού σε τομείς , όπως των παραδοσιακών προϊόντων, της απασχόλησης, ιδιαίτερα των γυναικών, σε τουριστικές δραστηριότητες . Μια ξεχωριστή μορφή είναι ο πολιτιστικός τουρισμός. Με τον όρο αυτό, πολιτιστικός τουρισμός, γίνεται λόγος για την εμπειρία του τόπου που αποκομίζει ο επισκέπτης. Στην ουσία, πρόκειται για την επαφή του με τον ζωντανό πολιτισμό που εσωκλείει την δυναμική της συλλογικής μνήμης του παρελθόντος αλλά και την δυναμική των ανθρώπων του σήμερα. Ο επισκέπτης προσκαλείται να βιώσει το παρελθόν και το παρόν του τόπου, μέσα από τις αποτυπώσεις τους στο φυσικό και πολιτισμικό έδαφος. Στο πλαίσιο αυτό, οι πολιτιστικές διαδρομές που προτείνονται προσκαλούν τον επισκέπτη να ακολουθήσει μια νοερή διαδρομή στο χώρο και στο χρόνο η οποία συνδέει, συσχετίζει και εντάσσει τα διάφορα αλληλένδετα ,ωστόσο, πολιτισμικά στοιχεία στο πλαίσιο του επιλεγμένου θέματος.