Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Οι δρόμοι και τα καλντερίμια


no images were found

Δημόσιο χαρακτήρα λαμβάνουν επίσης και οι δρόμοι και τα καλντερίμια που διασχίζουν το εσωτερικό της κοινότητας διαμορφώνοντας ένα δίκτυο επικοινωνίας τόσο ως προς το εσωτερικό του οικισμού, ενώνοντας τους μαχαλάδες, αλλά και ως προς το εξωτερικό, συνιστώντας μια πρόσβαση στους χώρους της παραγωγής και των κοινών συναθροίσεων. Κατ αυτό τον τρόπο το δίκτυο των δρόμων συνδέει ανεξαιρέτως όλες τις παραγωγικές εγκαταστάσεις, εξυπηρετεί τις επικοινωνίες ενώ παράλληλα  ενδυναμώνει τις κοινωνικές σχέσεις.