Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Οι μύλοι και τα αλώνια


no images were found

Οι παραγωγικές υποδομές που συναντά κανείς τόσο στο εσωτερικό όσο και στην περιφέρεια του οικισμού συγκροτούν ένα δίκτυο που αντανακλά τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους παραπέμποντας στο πολυδιάστατο παραγωγικό σύστημα που αναπτύχθηκε κατά το παρελθόν. Η αρχιτεκτονική τους σύνθεση περιλαμβάνει εκτός από τα κτίρια και ένα σύνολο συμπληρωματικών κατασκευών και υποδομών. Για παράδειγμα δίπλα στα αλώνια συναντά κανείς και αποθήκες για το άχυρο ενώ οι νερόμυλοι είναι συχνά κτισμένοι κοντά σε ένα γεφύρι για να μπορούν να εξυπηρετούν το σύνολο των γειτονικών κοινοτήτων.

Τα αλώνια, οι μύλοι, τα χορτολίβαδα, τα κηπάρια, λειτουργούν ως δείκτες της ανθρώπινης παρέμβασης ενώ οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε αυτά πέρα από τις χρηστικές ανάγκες υπηρετούν και τον σκοπό της κοινωνικοποίησης, των επαφών και της ανάπτυξης της έννοιας της συλλογικότητας. Το Ματσούκι αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας κοινότητας η οποία διαμορφώνει τάσεις προσαρμογής αξιοποιώντας στο έπακρο τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους. Αναπτύσσει μια κτηνοτροφική παραγωγή επενδύοντας ταυτόχρονα στο πλεόνασμα των διαθέσιμων βοσκοτόπων τους οποίους ενοικιάζει στους κατοίκους των γειτονικών κοινοτήτων. Αξιοποιεί τα καλλιεργήσιμα εδάφη περιμετρικά της κοινότητας ενώ παράλληλα αναπτύσσει ένα σύνολο υποδομών (μύλος) αναγκαίων για την δευτερογενή κατεργασία των πρώτων υλών. Τέλος αξιοποιεί και το πλεόνασμα της γεωργικής παραγωγής για τις ανάγκες της ζωοτροφίας κατά τους χειμερινούς μήνες.