Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Ο Άραχθος ως σύνορο

«Και πήραν τον Άραχθο ως φυσικό σύνορο, και επειδή οι πηγές του Αράχθου είναι εδώ, απελευθερώθηκαν τότε τα Πράμαντα, όσα είναι δεξιά από τον Άραχθο όπως ανηφορίζουμε, Ματσούκι, Συρράκο, Καλλαρύτες και όσα είναι κοντά, πιάσανε εκεί έναν παραπόταμο του Αράχθου και είπανε από εδώ είναι ελληνικό και από εκεί τούρκικο. Και εδώ κάτω που κατηφορίσατε Κηπίνα, ένας συνοικισμός, εδώ κάτω υπήρχε ένα γεφύρι όπου υπήρχε ένα Τούρκικο φυλάκιο. Για να μπούμε μέσα έπαιρνες χαρτί για να μπεις στα Γιάννενα. Δηλαδή οι δικοί μας για παράδειγμα ο πατέρας μου το θυμάται αυτό χαρακτηριστικά, ότι παίρνανε δηλαδή χαρτί, το λέγαμε το μέρος “στο Σταθμό”, γιατι στάθμευαν εκεί, έπαιρνες χαρτί για να έρθεις στα Γιάννενα».

Θανάσης  Μακρής, Ματσούκι, Ιούλιος 2012