Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Ο κόσμος των ηθών και των εθίμων

Τεμηρίωση υλικού ενότητας.

Τα ήθη και τα έθιμα λειτουργούν, μεταξύ των άλλων ως παράγοντες ρυθμιστικοί του κοινωνικού βίου επικυρώνοντας συνάμα συμβολικά τις μεταβατικές στιγμές στον κύκλο του χρόνου και της ζωής. Διαμορφώνουν επίσης το πλαίσιο επίλυσης και διευθέτησης των διαφορών, τους όρους κατανομής των βοσκοτόπων και των καλλιεργήσιμων εδαφών αλλά και τους όρους της συμμετοχής στο κοινό πένθος και στην κοινή χαρά.

Τα ήθη και τα έθιμα των ορεινών κοινοτήτων των Τζουμέρκων καλύπτουν όλες τις βασικές συνιστώσες της ζωής: τον κύκλο της ζωής, τον παραγωγικό κύκλο και τον λατρευτικό – εορταστικό κύκλο. Μέσα από συγκεκριμένες εθιμικές πρακτικές και πλαισιώσεις ρυθμίζονται και αναπαράγονται οι κοινωνικές σχέσεις της κοινότητας στο εσωτερικό της και σε σχέση  με τις γειτονικές κοινότητες.