Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Οι βρύσες


no images were found

Η βρύση δεν είναι απλώς κάτι απαραίτητο σ’ ένα οικισμό, είναι ένα κεντρικό στοιχείο της οργάνωσης του δομημένου χώρου, με σημαντικές κοινωνικές και πολιτισμικές λειτουργίες. Τις περισσότερες φορές η βρύση φέρει το όνομα του κτήτορα της ή παίρνει το όνομα της από την τοποθεσία στην οποία είναι κτισμένη. Οι βρύσες κατανέμονται σε όλο τον χώρο του οικισμού εξυπηρετώντας τις ανάγκες των κοντινών σπιτιών ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες όπου οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τις συχνές μετακινήσεις.

Ο χώρος της βρύσης ως τόπος συνάθροισης λαμβάνει έμφυλα εν πολλοίς χαρακτηριστικά καθώς παρουσιάζεται μέσα από το λόγο των καθημερινών ανθρώπων ως το κατεξοχήν σημείο που καθιστά δυνατή την πρόσβαση των γυναικών στο δημόσιο χώρο. Πέρα από χώρος συγκέντρωσης των γυναικών, η βρύση ταυτίζεται και με ένα σύνολο μαγικό – θρησκευτικών ενεργειών  κατεξοχήν συνδεδεμένων με το γυναικείο φύλο όπως είναι για παράδειγμα η εθιμική πρακτική της προσφοράς δώρων προς το στοιχειό της βρύσης από την νιόπαντρη την τρίτη μέρα μετά το γάμο της.