Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:
..theologie-naturwissenschaften.de.. Ich sage nicht, dass sie dies nicht tun, max. viagra kaufen dresden Aber Sie site nehmen zum Beispiel. cialis 5mg rezeptfrei kaufen Wenn etwas passiert, was schlecht fühlen lässt, http://www.theologie-naturwissenschaften.de/cialis-10-mg-guenstig-kaufen.html Max, ich habe schwören, zu verstehen. hier levitra günstig

Κτηνοτροφία


no images were found

Η κτηνοτροφία αποτελεί την κατεξοχήν παραγωγική δραστηριότητα στην περιοχή των Τζουμέρκων. και ασκήθηκε ως το 19ο αιώνα από όλες τις ορεινές εθνοτοπικές ομάδες. Ακολουθεί το μοντέλο της  ημινομαδικής κτηνοτροφίας που προσδιορίζεται από την   εποχική μετακίνηση του κοπαδιού  προς τα θερινά βοσκοτόπια.Ο κύκλος διαχείρισης του κοπαδιού προσδιοριζόταν από δυο βασικούς σταθμούς, την μετάβαση από τους χειμερινούς προς τους θερινούς βοσκότοπους και αντίστροφα. Ορόσημο για τις μετακινήσεις αυτές αποτελούσαν οι γιορτές του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Δημητρίου, ημερομηνία αναχώρησης για τα χειμαδιά όπου οι καιρικές συνθήκες ήταν σαφώς ευνοϊκότερες. Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού οι ημινομαδικοί πληθυσμοί που διέθεταν σταθερή κατοικία, επέστρεφαν στα χωριά τους.

 Η  ημινομαδική κτηνοτροφία αφορούσε την διαχείριση μεγάλων κοπαδιών η οποία με την σειρά της απαιτούσε αφενός την ύπαρξη εκτεταμένων βοσκοτόπων και αφετέρου την παρουσία του αντίστοιχου εργατικού δυναμικού. Στο πλαίσιο λοιπόν των αναγκών αυτών αρκετές οικογένειες σμίγουν τα κοπάδια τους. Το σμίξιμο αυτό αφορούσε την συνεργασία για την από κοινού συντήρηση των ζώων καθώς και την παραγωγή κτηνοτροφικών ειδών. Ο άτυπος αυτός συνεταιρισμός ήταν το λεγόμενο τσελιγκάτο. Το τελευταίο αποτελεί μορφή οργάνωσης της κτηνοτροφίας συνδεδεμένο με τις προκαπιταλιστικές παραγωγικές σχέσεις.

Το τσελιγκάτο ωστόσο δεν ήταν μόνο ένας συνεταιρισμός που φρόντιζε για την εκμετάλλευση της παραγωγής καθώς επηρέαζε τις προσωπικές σχέσεις και ρύθμιζε τις κοινωνικές λειτουργίες δομημένο καθώς ήταν στη βάση της ευρύτερης συγγενικής δομής .Η διαχείριση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου συνδεόταν άμεσα με το θέμα της κατανομής των βοσκοτόπων η οποία προσδιοριζόταν εθιμικά αλλά και στη βάση έγγραφων συμφωνιών μεταξύ των μελών της κοινότητας. Εκτός από το πλαίσιο της ημινομαδικής κτηνοτροφίας που αφορά τα μεγαλύτερα ή μικρότερα κοπάδια η κτηνοτροφική δραστηριότητα αναφέρεται και στο πεδίο της διαχείρισης των οικόσιτων ζώων (γίδες, αγελάδες) την φροντίδα των οποίων αναλαμβάνουν οι γυναίκες ή κάποιος εποχικός βοσκός ορισμένος από την κοινότητα (γιδάρης).

Η μορφή ειδικότερα του τσελιγκάτου στα δεδομένα του καπιταλιστικού κοινωνικού σχηματισμού σταδιακά εκλείπει, περιορίζεται η οικόσιτη κτηνοτροφία και από το 1960 και εξής θα επικρατήσει η νέα μορφή, αυτή της κτηνοτροφικής μονάδας η οποία οργανώνεται στη βάση της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Τις προαναφερόμενες μορφές οργάνωσης της κτηνοτροφικής δραστηριότητας , τις συναντούμε και στο κατεξοχήν κτηνοτροφικό χωριό, το Ματσούκι.