Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:
..romanische-kirchen-koeln.de.. Das sagen: Professor Lusthaus versorgte sie mit viagra generika kaufen in deutschland Instrumenten und sie waren, ohne jeden Ton durch die Bewegungen gerichtet. Milton, zum Beispiel, wurde Howto Manipu- angewiesen spät, http://www.romanische-kirchen-koeln.de/index.php?viagra-ab-juli-billiger.html um das Griffbrett seiner schwerfälligen Instrument, wurde aber weiter ziehen den Bogen über die Metallbasis die Notenständer und vermeiden Sie die Saiten weiter auf Gefahr seinen Job eingeschärft. Während der Eröffnungszweistufigen http://www.romanische-kirchen-koeln.de/index.php?viagra-potenzmittel-kaufen.html Verhalten des Mil ton war beispielhaft. Er beobachtete das Treiben der http://www.romanische-kirchen-koeln.de/index.php?generisches-viagra-kaufen.html anderen contra Basso und dupliziert sie originalgetreu wie Forderung nach einem empfehlenden Nicken vom Professor zu dem Schluss, die Zahl.

Δημόσιοι χώροι

Τεμηρίωση υλικού ενότητας.

no images were found

Στους δημόσιους χώρους εντάσσονται : α) η πλατεία, β) οι τόποι λατρείας, γ) οι δρόμοι και τα καλντερίμια δ) οι βρύσες, ε)κοινοτικά κτίσματα μεταποίησης (μύλοι, αλώνια, νεροτριβές )  και επικοινωνίας (γεφύρια) στ) κοινοτικά καταστήματα ζ) σχολεία.

 Η πλατεία  συνιστά κύριο στοιχείο της κοινωνικής οργάνωσης του δημόσιου χώρου και ζωής.  Εκεί καταλήγουν σχεδόν όλοι οι κοινοτικοί δρόμοι και τα καλντερίμια.  Γύρω από αυτήν αναπτύσσονται και λειτουργούν οι χώροι συνάθροισης και θρησκευτικής  λατρείας  τα καφενεία και τα μαγαζιά, (χώροι κοινωνικής συνάθροισης κυρίως των ανδρών) το κοινοτικό κατάστημα και το σχολείο και η κεντρική ενοριακή εκκλησία.

 Οι δημόσιες βρύσες είναι διάσπαρτες στο εσωτερικό του χωριού και συνιστούν χώρο συνάθροισης και επικοινωνίας των γυναικών. Ως δημόσιοι προσδιορίζονται επίσης  και  οι τόποι θρησκευτικής  λατρείας (εκκλησίες, μοναστήρια, ξωκλήσια /προσκυνητάρια) τόποι ,που οριοθετούν,  καθαγιάζουν και προσδιορίζουν τα όρια και την ζωή της κοινότητας.  με την παρουσία τους  όσο και οι χώροι της παραγωγής όπου φαίνεται να ισχύει ένας κατά φύλο καταμερισμός που θέτει όρια και προσδιορίζει ευθύνες και αρμοδιότητες. Το όριο ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο προσδιορίζεται από την κατοικία με τα  πεζούλια τα οποία βρίσκονται χτισμένα δίπλα από την αυλόθυρα των κατοικιών να επιτελούν ένα διαμεσολαβητικό ρόλο αν και τα όρια δεν είναι απολύτως σαφή δεδομένου ότι οι αποφάσεις που αφορούν την διαχείριση του ιδιωτικού , ορίζονται από το κοινοτικό ήθος και τους όρους της συλλογικότητας [2].