Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Δραγάτης

Τίτλος κυριότητας δεν υφίστατο για τα χωράφια αλλά αυτή είχε να κάνει με την κατοχή και τη νομή τους. Την επίβλεψη των κτημάτων ανέθετε η κοινότητα σε δραγάτη η αμοιβή του οποίου καταβαλλόταν είτε σε χρήμα είτε σε είδος ενώ κατά τους μήνες Μάιο-Οκτώβριο διέθετε και βοηθό. Ανάμεσα στις αρμοδιότητες του συγκαταλεγόταν και η εκτίμηση των ζημιών οι οποίες προκαλούνταν στα σπαρμένα χωράφια από τα κοπάδια των κτηνοτρόφων,  με την βοήθεια των παλιών γεωργών (αποκοπάρων). Στο Ματσούκι , ο δραγάτης καθόριζε με πέτρες τον τόπο της βοσκής , έδινε το σύνθημα για το κόψιμο του αγριόχορτου στα κοινοτικά λιβάδια ενώ από τις 26 Ιουλίου έως τις 20 Αυγούστου επέβλεπε τα στεφάνια πάνω από το μονοπάτι που οδηγούσε στη Βύλιζα, καθώς η βοσκή απαγορευόταν λόγω της συχνής διέλευσης των προσκυνητών.