Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Μαντάνια


g_biotexn_ktism_1_0 g_biotexn_ktism_5_0

no images were found

Το σκουτί που ύφαιναν στον αργαλειό προτού πάει στο ράφτη έπρεπε πρώτα να περάσει από το μαντάνι και να χτυπηθεί για 1-2 εικοσιτετράωρα μέχρι να «γίνει» όπως έλεγαν χαρακτηριστικά. Το μαντάνι ήταν ένα είδος ξύλινου μηχανισμού που κινούταν όπως και ο νερόμυλος. Το νερό που διοχετευόταν από ένα αυλάκι, έπεφτε μέσα σε ένα ξύλινο κώνο και στην συνέχεια ωθούσε με την πίεση που διέθετε μια φτερωτή η οποία μετέδιδε με την σειρά της την πίεση στα τέσσερα πόδια. Τα πόδια αυτά χτυπούσαν με δύναμη διαδοχικά επάνω στο σκούτινο ύφασμα το οποίο ήταν απλωμένο σε μια στενόμακρη χοντρή σανίδα.