Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Γέφυρα Παπαστάθη

g_gefyr2

Το γεφύρι Παπαστάθη με μήκος 150 μέτρα και ύψος που φθάνει τα 10-15 μέτρα συνδέει τις όχθες του Αράχθου στο ύψος των χωριών Δρίσκος-Ανατολική Κράψη. Οφείλει την ονομασία του στον ηγούμενο της μονής Βύλιζας Αγάπιο ή Παπαστάθη ο οποίος διέθεσε στα 1746, 175 ενετικά φλουριά και άλλα 175 τα γειτονικά χωριά για να χτιστεί το γεφύρι. Μέσω του γεφυριού αυτού επικοινωνούσαν οι κάτοικοι των Β.Δ. Τζουμέρκων μέχρι το 1932 όποτε και κατασκευάστηκαν οι σιδερένιες κρεμαστές γέφυρες στο Τσίμοβο και στου Γκόγκου.