Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:
..vital-kliniken.de.. Zuerst war kein cialis generika potenzmittel Hindernis Blut erkannt. Die Brüder und Schwestern die gleiche Mutter intermarried, obwohl sie waren, oder weil sie ursprünglich waren, mehr lesen das gleiche Blut. Wenn die Völker der Erde alle eins waren Blut war das Blut der Mutter, die in ihrem mystischen Aspekt der Mythos die https://www.vital-kliniken.de/preis-cialis-once-a-day.html Jungfrau-Mutter und die apotheke viagra deutschland Eschatologie. Beim Eintritt in den Reihen der Mutterschaft das Mädchen nahm ihr Zeichen, das bedeutete, dass sie jetzt eine Frau war.

Μονή Βύλιζας Ματσουκίου


no images were found


Η μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Βύλιζας Ματσουκίου, που όπως άλλωστε υποδηλώνει το τοπωνύμιο Βίλεζα, σχηματισμένο από γλωσσικά αλβανικά στοιχεία, είναι χτισμένη σε μια φρουριακή και περίοπτη θέση, στην πλαγιά του βουνού Κριθάρια και επάνω από τη συμβολή τριών παραπόταμων που συμβάλλουν στον Άραχθο, σε μια περιοχή που φιλοξενεί-στα βορειοανατολικά της μονής-ίχνη αρχαίων λειψάνων (πιθανόν τείχους). Τα σωζόμενα κτίσματα του μοναστηριού, που ίσως να αντικατέστησαν προγενέστερη οικοδομική φάση, που ωστόσο αρχαιολογικά δεν έχει μέχρι σήμερα αποδειχθεί, θα μπορούσαν να τοποθετηθούν χρονικά σε μία περίοδο από το τελευταίο τέταρτο του 17ου αιώνα μέχρι και το έτος 1783, οπότε και ανακαινίστηκε το καθολικό, όπως μαρτυρεί η εγχάρακτη αφιερωτική επιγραφή στην κεντρική αβαθή κόγχη, κάτω από ανάγλυφο τόξο, στο εξωτερικό μέρος αψίδας του ιερού.

Σε διάφορες άλλωστε χρονικές φάσεις του 18ου αιώνα ανήκουν οι τοιχογραφίες της μονής (νάρθηκας: αρχές 18ου αιώνα, καθολικό: 1793, παρεκκλήσιο Προδρόμου: 1737). Αν κρίνουμε από τα σωζόμενα κινητά λατρευτικά αντικείμενα της μονής Βύλιζας (εικόνες, χειρόγραφα, τέμπλο παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννη Προδρόμου των μέσων του 17ου αιώνα, αναλόγιο του 1695), οι αιώνες στους οποίους ανήκει η πλειονότητα του αρχαιολογικού υλικού είναι οι 17ος και 18ος, γεγονός που εξηγείται από την οικονομική ανάπτυξη του Ματσουκίου αρχικά (17ος και αρχές 18ου αιώνα, σταδιακή παρακμή στη συνέχεια του 18ου αιώνα) και των Καλαρρυτών (σταδιακή ακμή μέσα στον 18ο αιώνα). Σε κάθε πάντως περίπτωση τα υπάρχοντα αρχιτεκτονικά και ζωγραφικά τεκμήρια της μονής Βύλιζας είναι άμεσα συνδεδεμένα με την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και ειδικά για την περίοδο που μας απασχολεί των Καλαρρυτών και τη μεταστροφή του πληθυσμού τους από την κτηνοτροφία στη βιοτεχνία και στο εμπόριο, καθώς το Ματσούκι βρισκόταν σε αυτή την εποχή (μέσα 18ου αιώνα) σε παρακμή.

Δείτε επίσης τις τοιχογραφίες του Νάρθηκα και του Καθολικού της Μονής Βυλίζας και του Παρεκκλησίου του Προδρόμου.