Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στο Συρράκο

Σύμφωνα με τον Κρυστάλλη “Εκκλησίαι εντός του Συρράκου είναι η της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου και το μοναστήριον του Προφήτου Ηλιού, έξωθεν δε το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής εις Παλιοχώρι, ο Άγιος Γεώργιος εις Μπουλιάναν και οι Άγιοι Απόστολοι μεταξύ των κορυφών Πρίζας και Φριγγοράσας άνωθεν του Συρράκου”. To εξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου επιτελεί ένα συμβολικό ρόλο λειτουργώντας οριακά ως σημείο αναχώρησης και άφιξης των ξενιτεμένων. Στα 1882 ο Κρυστάλλης αναφέρει τα εξής: “Το εξωκκλήσιον του Αγίου Γεωργίου έκτισαν προ δυο εκατονταετηρίδων οι Συρρακιώται και Καλαρρυτιώται από κοινού ως κοινόν προσευχητήριον δια τους ταξιδεύοντας εξ αυτών. Διότι τον άγιον τούτον θεωρούσι ως προστάτιν της στράτας των”. Οι περιηγητές Leake και Pouqueville δίνουν μια λεπτομερή περιγραφή της διαρρύθμισης του χώρου: Την εκκλησία έζωνε τοίχος με κολόνες. Μέσα στον περίβολο υπήρχαν θολωτές καμάρες, στέρνα και φούρνος. Στις θολωτές καμάρες μπορούσαν οι άνθρωποι να ξαπλώσουν και να ξεκουραστούν. Από την στέρνα προμηθεύονταν νερό για ανθρώπους και ζώα ενώ στο φούρνο μπορούσαν να ετοιμάσουν το φαγητό τους.