Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Ο μύθος του δράκου και του σπανού

Ένας δράκος κι ένας σπανός γύριζαν τον κόσμο και ζητιάνευαν. Μια μέρα εκεί που κάτσανε να ξαποστάσουν, ο δράκος πήρε στο χέρι του μια πέτρα, την έτριψε ώσπου την έκανε αλεύρι. Γυρίζοντας μετά στο σπανό του λέει: Είσαι τόσο άξιος εσύ να φκιάσεις αλεύρι το λιθάρι. Εγώ είπε εκείνος δεν έχω τέτοια αξιάδα να φκιάσω το λιθάρι αλεύρι αλλά έχω άλλη. Μπορώ να βγάλω νερό. Τράβηξε από το σακούλι του μια μπλάνα τυρί, την έστιψε και την έβγαλε νερό. Δεν κάνουμε άλλη μια δουλειά του λέει ο σπανός. Να μπεις μέσα σε μια κουφάλα να κλειστείς και εγώ εκεί θα σε βάψω να γίνεις πιο όμορφος. Μπήκε λοιπόν ο δράκος μέσα στην κουφάλα και κλείστηκε και τότε ο σπανός έβαλε φωτιά και τον έκαψε.

Βήχας Ιωάννης, Λαογραφική συλλογή από το χωριό Κτιστάδες. Χειρόγραφα Λαογραφίας των φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σειρά Πέμπτη 1968-69, σ. 193-214 .