Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Oι δραστηριότητες των Συρρακιωτών εμπόρων

Η ενασχόληση των Συρρακιωτών με την παραγωγή και την εμπορία μάλλινων ειδών προκύπτει συμπληρωματικά ως προς την κύρια δραστηριότητά τους που δεν είναι άλλη από την κτηνοτροφία. Η επάρκεια των πρώτων υλών σε συνδυασμό με την ύπαρξη των αναγκαίων τεχνικών μέσων ευνόησε την ανάπτυξη μίας οικιακής βιοτεχνίας παραγωγής και μεταποίησης εγχώριων υφαντών. Το προϊόν της παραγωγής αυτής απευθυνόταν  κατά κύριο λόγο στις αγορές της Ευρώπης. Η διακίνηση των εμπορευμάτων γινόταν από δυο λιμάνια ή σκάλες όπως τις έλεγαν τότε από το λιμάνι της Σαγιάδας και από εκείνο της Σαλαώρας. Πιο κοντά στο δρόμο των Συρρακιωτών ήταν η Σαλαώρα , μια ακατοίκητη ακτή κοντά στον Αμβρακικό, νοτίως της Άρτας. Παράλληλα με την διακίνηση των εμπορευμάτων, οι δρόμοι αυτοί συμβάλλουν και στην διακίνηση των ιδεών, με αποτέλεσμα οι έμποροι να εξελίσσονται σε φορείς νέων ιδεών που επηρεάζουν δημιουργικά την τοπική πνευματική και πολιτισμική κίνηση.

Σημείο τομής για την εμπορική και βιοτεχνική δραστηριότητα της κοινότητας θα αποτελέσει η συμμετοχή των κατοίκων στην εξέγερση του 1821 που θα οδηγήσει στην καταστροφή και τον εκπατρισμό του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού. Η ένταξη στο ελληνικό κράτος ωστόσο θα καθυστερήσει ενώ το εμπόριο θα εμφανίσει σημάδια κάμψης από την δεκαετία του 1880. Στην συγκυρία αυτή οι έμποροι θα επιχειρήσουν την προσαρμογή στα νέα δεδομένα μέσω της ένταξης τους στον κύκλο του εμπορίου τυροκομικών ειδών. Όπως και στην περίπτωση των μάλλινων υφασμάτων έτσι και εδώ, η τοπική τεχνογνωσία σε συνδυασμό με την αφθονία των πρώτων υλών θα αποτελέσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα. Επίκεντρο των εμπορικών δραστηριοτήτων τους θα αποτελέσει το λιμάνι της Πρέβεζας που αποτελεί την μόνη διέξοδο ανθρώπων και εμπορευμάτων προς την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Παράλληλα αρκετοί από τους κατοίκους του Συρράκου από κοινού με τους Καλαρρυτιώτες και τους θα αναζητήσουν εργασία ως τυροκόμοι τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων (Αλβανία, Ιταλία).