Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Τοιχογραφίες 1 έως 10

Η κτητορική επιγραφή και η Κοίμηση της Θεοτόκου

Μαρτύριο αγίων Ευσταθίου και Θεοπίστης και των τέκνων τους Θεοπίστου και Αγαπίου

Μαρτύριο αγίων Βίκτωρος και Βικεντίου

Μαρτύριο αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου

Αποτομή κεφαλής Προδρόμου – Αποτομή κεφαλής αγίου Γεωργίου

Μαρτύριο αγίου Δημητρίου

Αίνοι

Αίνοι

Οίκοι ιζ΄-ιη΄ Θεοτόκου

Η αγία Κυριακή – ο άγιος Νικήτας – ο άγιος Μερκούριος