Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:
..vikilu.de.. Es gab eine site http://www.vikilu.de/vikilu/viagra-apotheke-kaufen.html Pause. Die Damen litt Qualen viagra online apotheke empfehlung in weiter ihren Bemühungen aussehen Grab. http://www.vikilu.de/vikilu/viagra-guenstig-und-schnell.html

Τοιχογραφίες 10 έως 20

Ο άγιος Χριστόφορος – ο άγιος Πλάτων – ο άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης

Ο άγγελος της Κοίμησης

Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

Οίκοι ζ΄-η΄ Θεοτόκου

Ο άγιος Ζαχαρίας – η αγία Ελισσάβετ

Ο Ανελεήμων Χάρος

Ο άγιος Ευστάθιος – ο άγιος Πέτρος Αλεξανδρείας

Η ανακομιδή του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου

Η Αγία Τριάς

Μαρτύριο Ευαγγελιστή Ματθαίου