Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Τοιχογραφίες 20 έως 30

Μαρτύριο Ευαγγελιστή Μάρκου

Άνω σε εν θρόνω

Ο Προφήτης Ιωνάς

Ο Προφήτης Ιωνάς και το κήτος

Διακοσμητικά θέματα

Η Υψηλοτέρα των Ουρανών – ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος – ο άγιος Βασίλειος

Η Υψηλοτέρα των Ουρανών

Η Μετάσταση του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου

Μαρτύριο αποστόλου Ανδρέα

Διακοσμητικά θέματα