Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Τοιχογραφίες 30 έως 40

Διακοσμητικά θέματα

Οίκοι ζ΄-η΄ Θεοτόκου

Οίκοι θ΄-ι΄-ια΄ Θεοτόκου

Οίκοι ιζ΄-ιη΄ Θεοτόκου

Οι σαράντα μάρτυρες της Σεβάστειας – Λιθοβολισμός αγίου Στεφάνου

Χαράγματα στο ιερό

Ο άγιος Πέτρος Αλεξανδρείας

Οίκοι κγ΄- κδ΄ Θεοτόκου – Μαρτύριο Ευαγγελιστή Μάρκου – Μαρτύριο Ευαγγελιστή Ματθαίου

Μαρτύριο Ευαγγελιστή Μάρκου – Μαρτύριο Ευαγγελιστή Ματθαίου

Ο άγιος Βησσαρίων ο Λαρίσσης