Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Τοιχογραφίες 40 έως 50

Ο άγιος Βησσαρίων ο Λαρίσσης – ο άγιος Αλέξανδρος ο Ιεροσολύμων – ο άγιος Κλήμης Αγκύρας

Θεία Λειτουργία – Οίκοι ε΄- στ΄ Θεοτόκου

Η Υψηλοτέρα των Ουρανών (λεπτομέρεια)

Αίνοι

Ο άγιος Αντώνιος

Αποτομή κεφαλής αγίου Γεωργίου

Ενδυμασία αγίου Ιακώβου του Πέρση (λεπτομέρεια)

Αίνοι

Μαρτύριο αγίων Βίκτωρος και Βικεντίου