Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Τοιχογραφίες 50 έως 60

Μαρτύριο αγίων Βίκτωρος και Βικεντίου (λεπτομέρεια)

Μαρτύριο αγίων Βίκτωρος και Βικεντίου

Ο άγιος Δημήτριος – ο άγιος Χριστόφορος – ο άγιος Πλάτων

Αποτομή κεφαλής Προδρόμου – Αποτομή κεφαλής αγίου Γεωργίου

Η Κτητορική επιγραφή

Αίνοι

Μαρτύριο αγίου Δημητρίου

Μαρτύριο αγίων Ευσταθίου και Θεοπίστης και των τέκνων τους Θεοπίστου και Αγαπίου – Μαρτύριο αγίων Βίκτωρος και Βικεντίου

Μαρτύριο αγίων Βίκτωρος και Βικεντίου – Μαρτύριο αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου – οι Σαράντα μάρτυρες της Σεβάστειας

Οίκοι ιθ΄ – κ΄ – κα΄ Θεοτόκου – Μαρτύριο αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου – οι Σαράντα μάρτυρες της Σεβάστειας – Λιθοβολισμός αγίου Στεφάνου