Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Λαϊκές δοξασίες

Ο όρος λαϊκές δοξασίες περιλαμβάνει το σύνολο των αντιλήψεων εκείνων και των πρακτικών που αποσκοπούν στην αποτροπή και απομάκρυνση κακών ή την προσοικείωση και προσέλκυση αγαθών που προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον ή από ένα κόσμο υπέρτερων δυνάμεων. Κυρίως αφορούν στον τομέα της θρησκευτικής λατρείας η οποία δομείται στη βάση μιας ανταποδοτικής σχέσης ανάμεσα στον πιστό και το θείο, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζουν κάθε μεταβατική ή διαβατήρια διάσταση του κύκλου της ζωής (γέννηση, γάμος, θάνατος). Επωδές, ξόρκια, ευχές αλλά και κατάρες, ενσωματώνονται στο εσωτερικό ενός τελετουργικού που αποβλέπει στον αποκλεισμό της δράσης των φθοροποιών δυνάμεων. Παράλληλα με τα μέσα της αποτροπής επιβιώνουν και οι αντίστοιχες πρακτικές της πρόβλεψης των μελλούμενων (μαντεία). Σε αντίστοιχες εθιμικές πρακτικές όπου συνδυάζουν το στοιχείο της εμπειρικής παρατήρησης από κοινού με την επίκληση στις δυνάμεις της φύσης ή στην επέμβαση του θεϊκού στοιχείου  καταφεύγουν τέλος οι κάτοικοι των ορεινών κοινοτήτων για να αντιμετωπίσουν τις διάφορες ασθένειες.