Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Τοιχογραφίες 1 έως 10

Κτητορική επιγραφή

Ολόσωμοι άγιοι κατώτερης ζώνης

Άγιοι Αγάπιος και Θεόπιστος

Σκηνές από τα Θαύματα και τα Πάθη του Χριστού

Ολόσωμοι άγιοι κατώτερης ζώνης

Ο Νιπτήρας

Λεπτομέρεια αποστόλων της σκηνής του Νιπτήρα

Ο Ιωνάς και το κήτος

Τεταρτοσφαίριο αψίδας με την Πλατυτέρα

Ο Άρειος