Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Τοιχογραφίες 10 έως 20

Ο Χριστός διαλεγόμενος με τη Σαμαρείτιδα – Ο Χριστός υιόμενος τους δύο τυφλούς

Ο Ιωνάς και το κήτος

Ο απόστολος Πέτρος

Κοίμηση Θεοτόκου – σκηνές από τα Θαύματα και τα Πάθη του Χριστού – Σταύρωση

Ολόσωμοι άγιοι κατώτερης ζώνης – Σκηνές από τα Θαύματα και τα Πάθη του Χριστού

Ολόσωμοι άγιοι κατώτερης ζώνης – Σκηνές από τα Θαύματα και τα Πάθη του Χριστού

Η αγία Αικατερίνη

Οι άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη

Η αγία Παρασκευή (;)

Ο άγιος Ευστάθιος μετά των υιών αυτού