Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Τοιχογραφίες 20 έως 30

Σκηνές από τα Θαύματα και τα Πάθη του Χριστού

Ολόσωμοι άγιοι κατώτερης ζώνης

Ολόσωμοι άγιοι κατώτερης ζώνης

Ο άγιος Νικόλαος ο εκ Μετσόβου

Ο Χριστός προσκαλών τον Ματθαίο

Ο Χριστός επιτιμά τους ανέμους και τη θάλασσα

Ολόσωμοι άγιοι κατώτερης ζώνης

Ο Χριστός ανιστών τον υιόν της χήρας

Ο Νιπτήρας

Ο Χριστός υιόμενος τους δύο τυφλούς