Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:
..romanische-kirchen-koeln.de.. Da in letzter Zeit die Art, http://www.romanische-kirchen-koeln.de/index.php?cialis-20mg-rezept.html wie Kinder-Fixes, ich so ein Lügner Anfang an, zur website dass man könnte sagen, ich wirklich ein Experte. Zehn Minuten später Sam Gembitz ging in den Aufzug seinen späten Ort, um Geschäfte und lächelte fably an der Liftjungen, der sein Gut Gruß zurück, was es Neues gibt hier in der Nähe, Louis? Sam Ich weiß nicht, Herr Gembitz, der Liftboy sagte. Ich nur kommen gerade vom Mittagessen zurück. Ich meine, was passiert, original viagra apotheke seit ich weg gehen, ich wusste nicht, dass Sie ging site überhaupt weg, Mr. zur website viagra im internet bestellen legal Edelstein Dummer Esel! Sam rief.

Τοιχογραφίες 30 έως 40

Ο Χριστός ευλογών τους πέντε άρτους

Λεπτομέρεια αποστόλων της σκηνής του Θαύματος των πέντε άρτων

Ο Χριστός εμφανίζεται στους αποστόλους στη θάλασσα της Τιβεριάδας

Λεπτομέρεια του θρόνου της Πλατυτέρας στο τεταρτοσφάριο της αψίδας του ιερού

Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Λεπτομέρεια του θρόνου της Πλατυτέρας στο τεταρτοσφάριο της αψίδας του ιερού

Ο ασπασμός των αποστόλων Πέτρου και Παύλου

Λεπτομέρεια αποστόλων

Ο Χριστός από το Όραμα του αγίου Πέτρου Αλεξανδρείας

Ο Χριστός με τη Σαμαρείτιδα