Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Τοιχογραφίες 1 έως 10

Η Παναγία Βλαχερνήτισσα

Άγιοι σε προτομή μέσα σε μετάλλια από κληματίδα

Σκηνή από τη Δευτέρα Παρουσία

Σκηνή από τη Δευτέρα Παρουσία

Σκηνή από τη Δευτέρα Παρουσία

Ο άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος

Ο άγιος Συμεών ο Θαυμαστοορείτης

Ο άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης

Ο άγιος Αρσένιος

Ο άγιος Ιλαρίων – Ο αρχάγγελος Μιχαήλ