Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Τα επαγγέλματα στο χώρο των Τζουμέρκων

Τα επαγγέλματα που συναντώνται στο χώρο των Τζουμέρκων διακρίνονται σε δυο κατηγορίες. Σε εκείνα που σχετίζονται με την κατεργασία και την διακίνηση των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής και σε εκείνα που καλύπτουν τις καθημερινές, χρηστικές ανάγκες των κατοίκων. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους, τους αγωγιάτες και τους τυροκόμους, αλλά και τους ραφτάδες και τους εμπόρους. Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσονται τα λεγόμενα τεχνικά επαγγέλματα όπως εκείνο του χτίστη και του σιδερά, του καρβουνιάρη και του ασβεστά του γανωτή και του τσαγκάρη. Οι τεχνίτες αυτοί δραστηριοποιούνται είτε στο πλαίσιο μιας εποχικά μετακινούμενης επαγγελματικής ομάδας (μπουλούκι) είτε διατηρούν ένα μικρό εργαστήριο στο χώρο της κοινότητας.Από την δεκαετία του 50 και έπειτα κάνει την εμφάνιση του και το φαινόμενο της εποχικής μετανάστευσης των νεότερων προς τα αστικά κέντρα , όπου απασχολούνται σε διάφορες εργασίες , κατά κύριο λόγο όμως ως πλανόδιοι πωλητές.

Καλύπτουν τις ανάγκες της κοινότητας αξιοποιώντας τα υλικά και τα μέσα που τους παρέχει ο ίδιος ο τόπος. Οι περισσότεροι συμπληρώνουν το εποχικό εισόδημα τους μέσω της συμμετοχής στις γεωργικές εργασίες. Τα μπουλούκια συγκροτούνται κατά βάση από μαστόρους της ίδιας κοινότητας και ο βασικός τους πυρήνας αποτελείται συνήθως από πρόσωπα που συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς συγγένειας. Μπορούμε να πούμε όμως ότι το μπουλούκι συνιστά ένα επαγγελματικό συμβασιακό σχηματισμό που βασίζεται στην συγγενική ομάδα αλλά ταυτόχρονα την υπερβαίνει, διαμορφώνοντας ένα ενδιάμεσο επίπεδο κοινωνικής οργάνωσης.

Το επίπεδο αυτό εκφράζει ιστορικά και τη δυνατότητα μετάβασης από συγγενειακές σε συμβασιακές μορφές οργάνωσης της παραγωγικής δραστηριότητας σε αγροτικές κοινότητες όπου εμφανίζονται φαινόμενα διαφοροποίησης.