Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Oι Τυροκόμοι


no images were found

Η τυροκομία ασκούνταν αρχικά στο επίπεδο της οικιακής μονάδας ενώ στην πορεία έλαβε πιο σαφή επαγγελματικά χαρακτηριστικά. Οι κάτοικοι της περιοχής των Τζουμέρκων που διέθεταν την σχετική πείρα και τεχνογνωσία θα αναζητήσουν με την πάροδο του χρόνου ένα συμπληρωματικό εισόδημα έξω από τα στενά πλαίσια της κοινότητας.

Η αναζήτηση αυτή θα λάβει χαρακτηριστικά εποχικής μετακίνησης προς τα αστικά κέντρα όπου βρίσκονται οργανωμένα εργαστήρια. Στα μέρη αυτά έμεναν περίπου για ένα εξάμηνο και στην συνέχεια επέστρεφαν στο χωριό όπου ασχολούνταν με γεωργικές εργασίες κυρίως. Αρκετοί τυροκόμοι μάλιστα αναζήτησαν εργασία και στα εργαστήρια της γειτονικής Ιταλίας αλλά και της Αλβανίας.

Οι παλιοί αυτοί τυροκόμοι ,οι επονομαζόμενοι και μπάτζοι (μπατζαριο = τυροκομείο) εργάστηκαν αρχικά σαν βοηθοί και στην συνέχεια σαν πρώτοι τεχνίτες. Επρόκειτο για μια δουλειά ιδιαίτερα κοπιαστική, καθώς τα τεχνικά μέσα στην αρχή τουλάχιστον ήταν υποτυπώδη και τον πρώτο λόγο είχε η εμπειρία του μάστορα.