Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Ιερά Μονή Παναγίας Βελλάς

Η Μονή ιδρύθηκε στα τέλη του 12ου αιώνα και πιο συγκεκριμένα το 1281. Είναι αφιερωμένη στο Γενέθλιο της Θεοτόκου και αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα βυζαντινής τέχνης. Πρόκειται για σταυρεπίστεγος ναό χωρίς τρούλο στον τύπο των διοκιονίων με στέγη που καταλήγει ανατολικά σε τρίπλευρη κόγχη. Το γύψινο τέμπλο, η αγιογράφηση του Ναού που τοποθετείται στις χρονολογίες 1295 και 1296, η Βρεφοκρατούσα Θεοτόκος, τα μεγάλα τοξωτά παράθυρα και η Βυζαντινή ξυλόγλυπτη πόρτα του νάρθηκα προκαλούν θαυμασμό και συγκίνηση για την άρτια τεχνική και καλλιτεχνία των ανθρώπων που εργάστηκαν για αυτά. Το όνομα Κόκκινη Εκκλησία οφείλεται στα κοκκινόχρωμα τούβλα των εξωτερικών τοίχων του μνημείου. Το Μοναστήρι εορτάζει στις 7 και 8 του Σεπτέμβρη