Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Νερόμυλος, Νεροτριβή και Γεφύρι του Αγίου Ιωάννη

Βρίσκονται στο χωριό Βαπτιστής , στη θέση Μουτσιάρα κατά την είσοδο στο χωριό. Το μονότοξο Γεφύρι, που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ενώνει τις όχθες του Καλαρρυτικού ποταμού.