Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Συγκρότημα παλιών μύλων Συρράκο

Το συγκρότητα των νερόμυλων αποτελούνταν από τρεις μύλους, δύο από τους οποίους λειτουργούσαν κανονικά έως και το 1970. Ο βορειότερος μύλος χρησιμοποιούταν ως νεροτριβή και μαντάνι. Το 1980 υπέστησαν ζημιές. Σήμερα έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για την ανακατασκευή τους. Δυστυχώς, ο τρίτος μύλος καταστράφηκε το 1821 όταν οι κάτοικοι του χωριού επαναστάτησαν εναντίον των Τούρκων.