Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Γεφύρι του Σταφυλά

Πρόκειται για ένα πέτρινο μονότοξο γεφύρι με χαμηλό στηθαίο. Ενώνει τις όχθες του Καλαρρυτικού ή αλλιώς το Ματσουκιώτικο ρέμα. Η ονομασία του σύμφωνα με την λαϊκή παράδοση προέρχεται από μια ιστορία που αφορά στον σκοτωμό ενός κλέφτη σε παρακείμενη σπηλιά. Πριν φτάσουμε στο χωριό υπάρχει πινακίδα που μας οδηγεί στο Γεφύρι.