Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Ν8: Νερόμυλος στους Χριστούς

Αφήνουμε πίσω οδικά το Ματσούκι, και προχωρούμε για το χωριό Πράμαντα που αποτελεί έναν σημαντικό προορισμό στο πολιτισμικό μας ταξίδι. Στο δρόμο μας σταματούμε στο χωριό Χριστοί όπου υπάρχει ο παραδοσιακός νερόμυλος, το πηγάδι του Γεωργίου Αντώνη (προ-βιομηχανικό σύστημα της άντλησης πόσιμου νερού). Σημειώνεται ότι οι Χριστοί αποτέλεσαν την αφετηρία για την ανάπτυξη των Πραμάντων καθώς τον 15ο αιώνα περίπου αρκετοί κτηνοτρόφοι των Χριστών εγκαταστάθηκαν στα Πράμαντα. Στην έξοδο του χωριού θα βρούμε το δίτοξο Γεφύρι των Χριστών που εξασφαλίζει την επικοινωνία Χριστοί – Πράμαντα, που είναι και η επόμενη στάση μας.