Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Νερόμυλος στην θέση Γατσέλου στους Χριστούς

Ο παραδοσιακός νερόμυλος λειτουργεί ανακαινισμένος στην κεντρική πλατεία του χωριού στην θέση Γατσέλου.