Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

The watermill on the site of Gatselou in Christoi

This traditional restored watermill operates in the settlement’s central square on the site of Gatselou.