Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Η βρύση του Αράπη στα Πράμαντα

Η ονομασία της βρύσης της αποδόθηκε είτε από την χαρακτηριστικό ανθρωπόμορφο σχήμα της (απ’ όπου τρέχει το νερό) είτε από το ότι εκεί, κατά την παράδοση, εκεί στεκόταν στην περίοδο της Τουρκοκρατίας ο εισπράκτορας του φόρου υποτέλειας, πρόσωπο όχι αγαπητό στους κατοίκους του χωριού.