Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Complex of Craft Structures in Pramanta

In Pramanta we encounter another preindustrial integrated system that consists of a water mill and a water basin with running water. This complex belongs to the Tsaktsiras brothers.