Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:
..vital-kliniken.de.. Zum Glück gebracht Providence die Mutter zuerst und sicherte ihr die Seite procreant Natur, hier für die Verewigung https://www.vital-kliniken.de/cialis-soft-tabs-preis.html das Rennen. Es wurde gegen Frau geworfen, https://www.vital-kliniken.de/levitra-generika-forum.html dass sie Mutter zuerst und Consort danach, und dass der mütterliche Instinkt herrscht. Aber Frau war das Alter der Mutter früher als sie konnte, um die Frau. Die Mutter hatte den Beginn weiter viele tausend Jahre. Das Kind wurde als ihr von Anfang an bekannt.

Ν15: Το Γεφύρι της Πολιτσάς

Επόμενος σταθμός μας είναι το Γεφύρι της Πολιτσάς, ακριβώς ανάμεσα στο Αμπελοχώρι και στο Φορτότσι , για το οποίο συνεχίζουμε αφού σταθούμε στο σημείο που περνά ο Άραχθος και που παλιά αποτελούσε τον μακρύ δρόμο των ντόπιων για τα Ιωάννινα. Στην περιοχή του Αμπελοχώριου υπάρχουν επτά νερόμυλοι. Θα πρέπει να μείνουμε στο ότι τα Κατσανοχώρια, σχεδόν αντιθετικά με τα Τζουμέρκα, δεν διέθεταν ποτέ άφθονους υδάτινους πόρους. Για την επιβίωση και εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων αξιοποιούνταν ο Άραχθος ποταμός, παρά το δύσκολο έδαφος και την αρκετά μεγάλη απόσταση των χωριών από αυτόν. Οι λιγοστές πηγές και τα αρκετά πηγάδια εξασφάλιζαν κατά βάση την εξυπηρέτηση των ντόπιων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυσκολίας που βίωναν οι άνθρωποι αποτελούσε ο νερόμυλος στο χωριό Καλέντζι (δεν υπάρχει πλέον) που λειτουργούσε μόνον όταν ένας παρακείμενος ξηρόλακκος κατέβαζε νερό. Κατά τ’άλλα, οι άνθρωποι για να εξυπηρετηθούν έπρεπε να φτάσουν στην χαράδρα του Αράχθου όπου λειτουργούσαν ακόμη τρεις νερόμυλοι. Ένας στην θέση «Κορβέσια» κάτω από την Ιερά Μονή Τσούκας, ένας άλλος στην θέση «Βαλλέα» δίπλα στο γεφύρι της Πολιτσάς και ένας ακόμη στην θέση «Κλίφκη».